Alzheimer Café Bommelerwaard

Partycentrum De Weesboom, Voorstraat 17, 5324 AT Ammerzoden

Thema: Dagbesteding en dagbehandeling Ook in de regio Bommelerwaard neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Voor deze kwetsbare medemens is het vaak mogelijk om een of meerdere dagdelen deel te nemen aan activiteiten als dagbesteding of dagbehandeling. Hierdoor wordt opname in een zorginstelling zo mogelijk uitgesteld, kan men langer in de eigen woonomgeving blijven wonen, is men actief bezig de zelfredzaamheid te behouden. De mantelzorger wordt ontlast en begeleid waardoor men de zorg langer volhoudt. Tijdens deze avond wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen; Welke voorzieningen zijn er in de regio? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten voor dagbesteding en dagbehandeling? Wat is wel en niet mogelijk? Wanneer kom je waarvoor in aanmerking en hoe meldt men zich aan? Gastsprekers: Jacomien de Bruijn, ouderenadviseur bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, Nicole Faber, manager dagbesteding/dagbehandeling Brabant Zorg en Dineke van Arkel zorgmanager De Vaste Burcht Rossum. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. Kom gerust kijken. De toegang is gratis. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: Marten Tel, geestelijk verzorger, T 073 611 9170 Eelke Visser, psycholoog, T 06 20207635

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl