Zaltbommel blij met gedetailleerde digitale kaart

Zaltbommel - Als 83e gemeente van Nederland (van de 388) is Zaltbommel voortaan ook aangesloten op de landelijke voorziening (LV) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Sinds 24 februari 2016 staat de Bommelerwaardse gemeente letterlijk op de kaart. 

Wethouder Kees Zondag (ZVV) is hier trots op. Deze week ontving de gemeente hiervoor uit handen van Frank Krijgsman van het SVB-BGT een taart en een oorkonde. “Het is goed dat het ons snel gelukt is aan te sluiten op de BGT”, aldus wethouder Zondag. “De BGT biedt ons enorm veel kansen en mogelijkheden, maar ook een verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen. Wij hechten erg veel waarde aan de kwaliteit van data. Samen met de andere bronhouders van de digitale kaart zorgen wij voor een gedetailleerd digitale kaart van onze gemeente en van heel Nederland.”

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. De Wet BGT bepaalt dat de registratie wordt opgebouwd en beheerd door zeven bronhouders: gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (Landbouw), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Er vindt afstemming plaats over waar de bronhoudersgrenzen zich bevinden, om overlap of witte vlekken tussen de objecten te voorkomen. De BGT is vrij beschikbaar voor zowel publieke als private partijen via Publieke Dienstverlening op de Kaart.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl