Maasdriel steunt PIP Heerewaarden niet

Maasdriel - De gemeente Maasdriel wil geen inpassingsplan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Heerewaarden. Maasdriel schaart zich daarmee niet zonder meer achter het provinciaal inpassingsplan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Heerewaarden.

De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer dringen daar op aan, zodat deze natuurontwikkeling gecombineerd kan worden met die in Dreumel en Wamel. De gemeente Maasdriel zou door in te stemmen met het inpassingsplan voor een periode van 10 jaar zeggenschap over dit deel van haar grondgebied verliezen. Het alternatief is een bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders zien geen provinciaal belang en wijzen er op dat ook de gemeenteraad nog een oordeel moet vellen.  Voor het college van Maasdriel moet de veiligheid bij hoog water voorop staan. Afhankelijk van wat de uitkomst is van te nemen maatregelen in Varik en Heesselt zou het kunnen dat er ook nog bij Heerewaarden aanpassingen nodig zijn. Verantwoordelijk wethouder Van den Anker noemt het echter raar om eerst natuur te ontwikkelen en vervolgens in hetzelfde gebied weer in te grijpen om ruimte voor de rivier te scheppen.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl